บริษัทนิวกี่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)

102 ถนน ระนอง ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
076-220781, 076-210548
086-4702575-76
076-218677

บริษัท นิวกี่ อีควิปเม้นท์ จำกัด (สาขาท่าเรือ-เยื้องไทวัสดุ)

49/8-9-10 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
076-617536
088-7620908
076-617537

บริษัท นิวกี่ เอ็นจิเนียริ่ง (1992) จำกัด (สาขากะทู้)

46/452 หมู่ที่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
076-540688
088-7623086
076-540688

บริษัท นิวกี่ เอ็นจิเนียริ่ง (1992) จำกัด (สาขาฉลอง)

58/23 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
076-384225
088-7623085
076-384225
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image