Hotline: 086-470-2575, 086-470-2576

Mitsubishi compressor air คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่สำหรับเครื่องปรับอากาศ

Mitsubishi compressor air คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่สำหรับเครื่องปรับอากาศ

รหัส : P001
ยี่ห้อ : Mitsubishi Electric
รุ่น : P001
ประเภท : อุปกรณ์และอะไหล่แอร์

Model ราคา
Mitsubishi compressor air คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่สำหรับเครื่องปรับอากาศ 3,000

RH, PH & NH SERIES ROTARY COMPRESSOR R - 22
BTU. : 9,000,MODEL. : RH165VHAT,MFD. : 25/370,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 4.16,ราคา : 3,000
BTU. : 12,500,MODEL. : RH207VHAT,MFD. : 30/370,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 5.30,ราคา : 3,100
BTU. : 16,000,MODEL. : PH28VNET,MFD. : 40/370,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 7.20,ราคา : 4,900
BTU. : 18,530,MODEL. : PH31VNET,MFD. : 45/370,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 7.80,ราคา : 5,100
BTU. : 20,240,MODEL. : PH33VPET,MFD. : 50/370,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 8.60,ราคา : 5,300
BTU. : 23,250,MODEL. : PH39VPET,MFD. : 60/400,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 10.0,ราคา : 5,900
BTU. : 24,800,MODEL. : NH41VNDT,MFD. : 45/400,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 11.3,ราคา : 6,300
BTU. : 29,000,MODEL. : NH47VNDT,MFD. : 50/420,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 13.2,ราคา : 6,700
BTU. : 32,000,MODEL. : NH52VXBT,MFD. : 60/400,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 14.1,ราคา : 7,000
BTU. : 35,000,MODEL. : NH56VNDT,MFD. : 60/420,VOLTAGE. : 220 V.,FLA. : 16.1,ราคา : 7,500
BTU. : 25,419,MODEL. : NH41DYTT,VOLTAGE. : 380 V.,FLA. : 3.95,ราคา : 6,900
BTU. : 29,514,MODEL. : NH47YDTT,VOLTAGE. : 380 V.,FLA. : 4.60,ราคา : 7,200
BTU. : 32,000,MODEL. : NH52YDTT,VOLTAGE. : 380 V.,FLA. : 5.30,ราคา : 7,600
BTU. : 35,000,MODEL. : NH56YDTT,VOLTAGE. : 380 V.,FLA. : 5.70,ราคา : 8,100
**คอมเพรสเซอร์เป็นอะไหล่ที่ไม่มีการรับประกัน กรุณาทดสอบก่อนเชื่อมเข้าระบบ**

ข้อมูลเพิ่มเติม
© New Kee Engineering Thailand. All Rights Reserved. | Powered by Phuket Solution