Hotline: 086-470-2575, 086-470-2576

ราคาแอร์ Eminent

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Double First Class

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Double First Class

ดีไซน์เรียบหรูดูดี มี Cold plasma ช่วยฆ่าเชื้อโรค
อัพเดตให้ประหยัดไฟมากขึ้นอีกระดับ ด้วยฉลากไฟเบอร์ 5 สองดาว

What is R32?
สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม
เป็นสารทําความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทําลายชั้นบรรยากาศโลก
หรือค่าความสามารถในการทําลายโอโซน เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
น้อยกว่าสารทําความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า

What is Inverter?
อินเวอร์เตอร์ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าลดลง 30-50%
อินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ
คืออุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมรอบการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงานตามความ
ต้องการโดยรับสัญญาณการสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศผ่านชุดควบคุมไมโครโปรเ
ซสเซอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบที่ต่ำสุด
แล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น
เมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องให้คงที่
ลดเสียงการทำงาน ทำให้เสียงเงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา

What is Cold plasma?
Cold Plasma ทำหน้าที่ปล่อยประจุพลาสมา ทั้ง + –
ออกมาภายในบริเวณห้อง โดยทำปฏิกริยาทางเคมีเพื่อฆ่า
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ
การเกิดเชื้อโรค การเกิดภูมิแพ้

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AFG V + WFG V (Inverter) 9,000 - 14,900
AFG V + WFG V (Inverter) 12,000 - 15,900
AFG V + WFG V (Inverter) 18,000 - 22,900
AFG V + WFG V (Inverter) 24,000 - 27,900

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Double First Class (Elympic)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Double First Class (Elympic)

ดีไซน์เรียบหรูดูดี มี Cold plasma ช่วยฆ่าเชื้อโรค
อัพเดตให้ประหยัดไฟมากขึ้นอีกระดับ ด้วยฉลากไฟเบอร์ 5 สองดาว

What is R32?
สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม
เป็นสารทําความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทําลายชั้นบรรยากาศโลก
หรือค่าความสามารถในการทําลายโอโซน เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
น้อยกว่าสารทําความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า

What is Inverter?
อินเวอร์เตอร์ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าลดลง 30-50%
อินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ
คืออุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมรอบการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงานตามความ
ต้องการโดยรับสัญญาณการสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศผ่านชุดควบคุมไมโครโปรเ
ซสเซอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบที่ต่ำสุด
แล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น
เมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องให้คงที่
ลดเสียงการทำงาน ทำให้เสียงเงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา

What is Cold plasma?
Cold Plasma ทำหน้าที่ปล่อยประจุพลาสมา ทั้ง + –
ออกมาภายในบริเวณห้อง โดยทำปฏิกริยาทางเคมีเพื่อฆ่า
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ
การเกิดเชื้อโรค การเกิดภูมิแพ้

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AFG V + WFG V (Inverter) (Gold, Silver, Rose Gold) 9,000 - 16,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Gold, Silver, Rose Gold) 12,000 - 17,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Gold, Silver, Rose Gold) 18,000 - 26,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Gold, Silver, Rose Gold) 24,000 - 31,900

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Double First Class (แอร์สี)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Double First Class (แอร์สี)

COLOR AIR CONDITIONER สไตล์ที่ใช่กับสีที่ชอบ
ประหยัดพลังงานมากขึ้น 30-50%
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็น R32
อุณหภูมิคงที่

PROFESSIONAL สีเทาเมทัลลิค เป็นมืออาชีพ เข้าใจความต้องการ
FRESH สีเหลือง สดชื่น สดใจ
CALM สีน้ำเงิน นิ่ง เงียบ สงบ
HAPPY สีส้ม มีความสุข หมดปัญหากวนใจ
POWERFUL สีแดง มีพลัง แข็งแรง ทนทาน

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AFG V + WFG V (Inverter) (Blue, Orange, Grey, Red, Yellow) 9,000 - 15,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Blue, Orange, Grey, Red, Yellow) 12,000 - 16,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Blue, Orange, Grey, Red, Yellow) 18,000 - 24,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Blue, Orange, Grey, Red, Yellow) 24,000 - 29,900

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น First Class

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น First Class

จากรุ่นขายดีสู่การพัฒนาขึ้นอีกระดับ ด้วยมาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 1 ดาว

กับ New design ที่คุณสามารถเอื้อมถึงและจับต้องได้

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AVG F + WVG F (Inverter) 9,000 - 13,900
AVG F + WVG F (Inverter) 12,000 - 14,900
AVG F + WVG F (Inverter) 15,000 - 16,900
AVG F + WVG F (Inverter) 18,000 - 21,900
AVG F + WVG F (Inverter) 24,000 - 26,900

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น WFG Earth32

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น WFG Earth32

ประหยัดพลังงานมากขึ้น 30-50%
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็น R32
อุณหภูมิคงที่

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AFG + WFG (Fix Speed) 9,000 - 12,900
AFG + WFG (Fix Speed) 12,000 - 13,900
AFG + WFG (Fix Speed) 18,000 - 20,900
AFG + WFG (Fix Speed) 24,000 - 25,900

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Premium First Class

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Premium First Class

ดีไซน์หรูหรา มีระดับ ออโต้สวิง 4 ทิศทางพร้อม Cold Plasma ช่วยฆ่าเชื้อโรค
ประหยัดไฟขั้นสูงสุด ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับสามดาว

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AVG F1 + WVG F1 (Inverter) 8,000 - 17,900
AVG F1 + WVG F1 (Inverter) 12,000 - 18,900
AVG F1 + WVG F1 (Inverter) 18,000 - 26,900
AVG F1 + WVG F1 (Inverter) 24,000 - 32,900

Super Utility เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า

Super Utility เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า

Nano filter สามารถดักฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ได้กว่า 90%
ระบบหมุนเวียนอากาศสวิงอัตโนมัติกระจายลมขึ้นลงและซ้ายขวาแบบ Manual เพื่อส่งความเย็นได้ไกลทั่วถึงทั้ง 4 ทิศทาง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
UFE12F,AFE12FU 13,000 - -
UFE18F,AFE18FU 18,800 - -
UFE25F,AFE25FU 25,300 - -
UFE30F,AFE30FU 31,000 - -
UFE36F,AFE36FU 36,100 - -
UFE36F,AFE36FUT 36,100 - -
UFE38F,AFE38FU 38,300 - -
UFE38F,AFE38FUT 38,300 - -
UFE40F,AFE40FU 40,300 - -
UFE40F,AFE40FUT 40,300 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า

ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็น R32 ครบถ้วนทุกการใช้งาน

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
EER12F,AER12F 13,000 - -
EER18F,AER18F 18,800 - -
EER24F,AER24F 24,000 - -
EER28F,AER28F 28,000 - -
EER30F,AER30F 30,000 - -
EER12M,AER12M 13,000 - -
EER18M,AER18M 18,800 - -
EER25M,AER25M 25,300 - -
EER30M,AER30M 30,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน

ทนทาน
กระจายลมทั่วทิศทาง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
CSD18F,ASD18F 18,800 - -
CSD24F,ASD24F 24,000 - -
CSD28F,ASD28F 28,000 - -
CSD30F,ASD30F 30,300 - -
CSD36M,ASD36M 36,100 - -
CSD36MT,ASD36MT 36,100 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น

ทนทาน
กระจายลมไกล
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R410A
Swing: บน-ล่าง, ซ้าย-ขวา = Auto
ตั้งเวลา เปิด-ปิด
หน้าจอเครื่องเป็น LED
หน้าจอรีโมทคอนโทรลเป็น LCD
Coated Blue Fin

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
PGR36M,APG36M 36,100 - -
PGR36MT,APG36MT 36,100 - -
PGR40M,APG40M 40,944 - -
PGR40MT,APG40MT 40,944 - -

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า

เย็นทรงพลัง
ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
BR12F,AR12F 12,624 - -
BR18F,AR18F 18,083 - -
BR25F,AR25F 25,248 - -
BR30F,AR30F 30,025 - -
BR33M,AR33M 33,096 - -
BR33MT,AR33MT 33,096 - -
BR36M,AR36M 36,167 - -
BR36MT,AR36MT 36,167 - -

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า รุ่น EER-BC

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดซ่อนในฝ้า รุ่น EER-BC

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตกแต่งลงตัว
ประหยัดพลังงาน

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
EER12FBC,EER12F,AER12F 13,000 - -
EER18FBC,EER18F,AER18F 18,800 - -
EER24FBC,EER24F,AER24F 24,000 - -
EER28FBC,EER28F,AER28F 28,000 - -
EER30FBC,EER30F,AER30F 30,000 - -
EER12MBC,EER12M,AER12M 13,000 - -
EER18MBC,EER18M,AER18M 18,800 - -
EER25MBC,EER25M,AER25M 25,300 - -
EER30MBC,EER30M,AER30M 30,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า รุ่น UFE-F

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า รุ่น UFE-F

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก ด้วยสารทำความเย็น R32
รักษาระดับอุณหภูมิคงที่

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
UFE12F,AFE12FU 13,000 - -
UFE40F,AFE40FU 40,300 - -
UFE38F,AFE38FUT 38,300 - -
UFE38F,AFE38FU 38,300 - -
UFE36F,AFE36FUT 36,100 - -
UFE36F,AFE36FU 36,100 - -
UFE30F,AFE30FU 31,000 - -
UFE25F,AFE25FU 25,300 - -
UFE18F,AFE18FU 18,800 - -
UFE40F,AFE40FUT 40,300 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า รุ่น UVM-M

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า รุ่น UVM-M

ประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสารทำความเย็น R410A
ครบถ้วนทุกการใช้งาน

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
UVM-M - - -
© New Kee Engineering Thailand. All Rights Reserved. | Powered by Phuket Solution