Hotline: 086-470-2575, 086-470-2576

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Double First Class (Elympic)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังรุ่น Double First Class (Elympic)

ดีไซน์เรียบหรูดูดี มี Cold plasma ช่วยฆ่าเชื้อโรค
อัพเดตให้ประหยัดไฟมากขึ้นอีกระดับ ด้วยฉลากไฟเบอร์ 5 สองดาว

What is R32?
สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่าสารทำความเย็นแบบเดิม
เป็นสารทําความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทําลายชั้นบรรยากาศโลก
หรือค่าความสามารถในการทําลายโอโซน เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
น้อยกว่าสารทําความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า

What is Inverter?
อินเวอร์เตอร์ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าลดลง 30-50%
อินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ
คืออุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ที่สามารถควบคุมรอบการทำงานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงานตามความ
ต้องการโดยรับสัญญาณการสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศผ่านชุดควบคุมไมโครโปรเ
ซสเซอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบที่ต่ำสุด
แล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น
เมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิในห้องให้คงที่
ลดเสียงการทำงาน ทำให้เสียงเงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา

What is Cold plasma?
Cold Plasma ทำหน้าที่ปล่อยประจุพลาสมา ทั้ง + –
ออกมาภายในบริเวณห้อง โดยทำปฏิกริยาทางเคมีเพื่อฆ่า
เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ
การเกิดเชื้อโรค การเกิดภูมิแพ้

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AFG V + WFG V (Inverter) (Gold, Silver, Rose Gold) 9,000 - 16,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Gold, Silver, Rose Gold) 12,000 - 17,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Gold, Silver, Rose Gold) 18,000 - 26,900
AFG V + WFG V (Inverter) (Gold, Silver, Rose Gold) 24,000 - 31,900
© New Kee Engineering Thailand. All Rights Reserved. | Powered by Phuket Solution