Hotline: 086-470-2575, 086-470-2576

ราคาแอร์ Star Aire

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น ICN 400 - 2000

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น ICN 400 - 2000

สามารถปรับกระจายลมได้ 4 ทิศทาง
ฟินเตอร์แบบใยสังเคราะห์ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
เย็นเร็วเต็มประสิทธิภาพ
ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
ระบบหน่วงเวลา 3 นาที เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
ICN400,OEN12 12,500 - -
ICN600,OEN18 18,700 - -
ICN800,OEN25 25,900 - -
ICN1000,OEN30 30,000 - -
ICN1200,OEN33 33,100 - -
ICN1200,OEN33-3 33,100 - -
ICN1200,OEN36 36,200 - -
ICN1200,OEN36-3 36,200 - -
ICN1500,OEN45 45,000 - -
ICN1600,OEN48 48,000 - -
ICN2000,OEN56 56,000 - -
ICN2000,OEN60 60,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น DCR5-400-1350

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น DCR5-400-1350

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ (Auto Fan Speed)
ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
หน้ากากจ่ายลมเย็น ขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
DCR5-400,CE125 12,500 - -
DCR5-600,CE185 19,000 - -
DCR5-800,CE245 25,000 - -
DCR5-1000,CR305-A 31,200 - -
DCR5-1201,CR365-A 36,100 - -
DCR5-1202,CR365-3 36,000 - -
DCR5-1350,CR405-3 40,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น DCR1500 - DCR2000

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น DCR1500 - DCR2000

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ (Auto Fan Speed)
ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
หน้ากากจ่ายลมเย็น ขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
DCR-1500,CR-45 45,000 - -
DCR-1600,CR-48 48,000 - -
DCR-2000,CR-56 56,000 - -
DCR-2000,CR-60 60,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น ICR400-1350

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น ICR400-1350

แบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและถอดล้างทำความสะอาดได้
หน้ากากปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทาง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
ICR-400,OR 12 12,500 - -
ICR-1350,OR 40 40,900 - -
ICR-1200,OR 36 36,200 - -
ICR-1200,OR 36 36,200 - -
ICR-1100,OR 33-3 33,100 - -
ICR-1100,OR 33 33,100 - -
ICR-1000,OR 30 30,000 - -
ICR-800,OR 25 25,900 - -
ICR-600,OR 18 18,700 - -
ICR-1350,OR 40-3 40,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น ICR5-401 - 1351

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น ICR5-401 - 1351

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ (Auto Fan Speed)
ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
หน้ากากจ่ายลมเย็น ขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
ICR5-401,OE-125 13,500 - -
ICR5-602,OE-185-A 18,500 - -
ICR5-802,OE-255-A 26,000 - -
ICR5-1001,OR-305-B 30,900 - -
ICR5-1001,OR-305-A 31,000 - -
ICR5-1201,OR-365-A 36,000 - -
ICR5-1201,OR-365-3A 36,500 - -
ICR5-1351,OR-405-A 40,900 - -
ICR5-1351,OR-405-3B 40,324 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น IFM-135IV - IFM-405IV (INVERTER)

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น IFM-135IV - IFM-405IV (INVERTER)

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย และไร้สาย (Option)
ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ (Auto Fan Speed)
ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
Swing Button ควบคุมการทำงานของใบกระจายความเย็นได้หลายแบบ
สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดเครื่องได้
Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติ
Weekly Time สามารถตั้งเปิด-ปิด ได้ 7 วัน

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
IFM-135 IV,OFM-135 IV 13,500 - -
IFM-185 IV,OFM-135 IV 19,500 - -
IFM-245 IV,OFM-135 IV 26,200 - -
IFM-305 IV,OFM-135 IV 32,100 - -
IFM-335 IV,OFM-135 IV 34,700 - -
IFM-365 IV,OFM-135 IV 37,800 - -
IFM-365-3 IV,OFM-135 IV 37,800 - -
IFM-405-3 IV,OFM-135 IV 40,944 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น ICR5-400-1350

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น ICR5-400-1350

ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
สามารถเลือกรีโมทคอนโทรล ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ
สามารถปรับทิศทางได้ 4 ทิศทาง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
ICR5-400,OE-125 12,581 - -
ICR5-601,OE-185-A 18,050 - -
ICR5-801,OE-255-A 26,350 - -
ICR5-1000,OR-305 30,020 - -
ICR5-1200,OR-365 36,070 - -
ICR5-1200,OR-365-3 36,150 - -
ICR5-1350,OR-405 40,710 - -
ICR5-1350,OR-405-3 40,040 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR1600-2000

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR1600-2000

ติดตั้งแบบพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
ระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและถอดล้างทำความสะอาดได้

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AR36 36,000 - -
ARE44 44,100 - -
AR44 44,100 - -
ARE48 48,600 - -
AR48 48,600 - -
ARE56 57,500 - -
AR56 57,500 - -
ARE60 60,900 - -
AR60 60,900 - -
AR80 80,400 - -
AR90 92,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR400-1350A

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR400-1350A

ติดตั้งแบบพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
ระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและถอดล้างทำความสะอาดได้
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทแบบ Digital มีสาย และ ไร้สาย (Option)

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FCR400,AR12 12,500 - -
FCR600,AR16 16,500 - -
FCR600,AR18 18,700 - -
FCR600,AR20 20,200 - -
FCR800,AR25 25,900 - -
FCR800,AR25-3 25,900 - -
FCR1001,AR30 30,000 - -
FCR1001,AR30-3 30,000 - -
FCR1100,AR32 32,000 - -
FCR1100,AR32-3 32,000 - -
FCR1200A,AR36A 36,000 - -
FCR1200A,AR36-3A 36,000 - -
FCR1300A,AR38A 38,000 - -
FCR1300A,AR38-3A 38,000 - -
FCR1350A,AR40A 40,900 - -
FCR1350A,AR40-3A 40,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR5-400-801

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR5-400-801

ติดตั้งแบบพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
ระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและถอดล้างทำความสะอาดได้
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทแบบ Digital มีสาย และ ไร้สาย (Option)

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FCR5-400,AE125 13,128 - -
FCR5-400,AD125 12,478 - -
FCR5-400,AE-125-A 12,611 - -
FCR5-501,AE-185-A 17,844 - -
FCR5-602,AE-185-A 18,628 - -
FCR5-801,AE265 28,199 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR5-400-1350

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR5-400-1350

ติดตั้งแบบพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
ระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและถอดล้างทำความสะอาดได้
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทแบบ Digital มีสาย และ ไร้สาย (Option)

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
RE285,AR305E 28,124 - -
FCR5-400,AR125E 13,070 - -
FCR5-602,AR185E 18,548 - -
FCR5-804,AR255E 25,068 - -
FCR5-804,AR265E 27,197 - -
FCR5-1101,AR305E 29,279 - -
FCR5-1100,AR305E 30,708 - -
FCR5-1250RD,AR335E 33,938 - -
FCR5-1250RD,AR335-3E 34,227 - -
FCR5-1301,AR365E 36,415 - -
FCR5-1301,AR365-3E 37,441 - -
FCR5-1350,AR385E 38,004 - -
FCR5-1350,AR385-3E 38,704 - -
FCR5-1350,AR405E 40,400 - -
FCR5-1350,AR405-3E 40,426 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR5-1100 -1350

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR5-1100 -1350

ติดตั้งแบบพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
ระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและถอดล้างทำความสะอาดได้

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FCR5-1100,AR305B 30,202 - -
FCR5-1100,AR305C 30,421 - -
FCR5-1250RD,AR 335-A 33,883 - -
FCR5-1250RD,AR 335-3A 34,052 - -
FCR5-1301,AR355A 36,911 - -
FCR5-1301,AR355-3A 36,314 - -
FCR51350,AR385A 38,352 - -
FCR51350,AR385-3A 38,551 - -
FCR51350,AR385-3D 40,718 - -
FCR51350,AR405A 40,939 - -
FCR51350,AR405-3A 40,314 - -
FCR51350,AR405B 40,488 - -
FCR51350,AR405-3B 40,195 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น ICG

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น ICG

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่
ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแบบดิจิตอล
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง
พัดลมขณะเริ่มเดินเครื่องเงียบกว่าเพราะใช้ DC Motor

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
ICG-45,OR 45 45,000 - -
ICG-48,OR 48 48,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น DCCG5

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น DCCG5

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่
ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแบบดิจิตอล
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
DCCG5-18,CE-185 19,000 - -
DCCG5-25,CE-255 26,000 - -
DCCG5-30,CE-305A 31,300 - -
DCCG5-36,CE-365A 35,000 - -
DCCG5-36CE-365-3 35,100 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น ICCG5

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น ICCG5

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ กระจายลมได้รอบทิศทาง
ควบคุมด้วยรีโมทคอลโทรลไร้สาย
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
ICCG5-18,OE-185A 18,100 - -
ICCG5-25,OE-255A 26,000 - -
ICCG5-30,OE-305A 31,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น ICC5

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น ICC5

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่
ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแบบดิจิตอล
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
ICC5-18,OE-185-A 19,500 - -
ICC5-25,OE-255-A 25,500 - -
ICC5-30,OE-305-A 32,000 - -
ICC5-36,OE-365-A 38,800 - -
ICC5-36,OE-365-3A 36,800 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น ICC

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น ICC

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่
ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแบบดิจิตอล
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
ICC-12,OR 12 12,000 - -
ICC-48,OR 48 48,000 - -
ICC-45,OR 45 45,000 - -
ICC-40,OR 40-3 40,900 - -
ICC-40,OR 40 40,900 - -
ICC-36,OR 36-3 36,200 - -
ICC-36,OR 36 36,200 - -
ICC-33,OR 33-3 33,100 - -
ICC-33,OR 33 33,100 - -
ICC-32,OR 32 32,800 - -
ICC-30,OR 30 30,000 - -
ICC-25,OR 25 25,900 - -
ICC-18,OR 18 18,700 - -
ICC-56,OR 56 57,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น FCCG12-18 (G) - FCC44(G)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น FCCG12-18 (G) - FCC44(G)

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่
ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแบบดิจิตอล
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FCCG12-18 (G),AR12 12,500 - -
FCCG12-18 (G),AR18 18,700 - -
FCC25-30(G),AR25 25,900 - -
FCC25-30(G),AR30 30,000 - -
FCC32-40(G),AR32 32,000 - -
FCC32-40(G),AR36 36,000 - -
FCC32-40(G),AR38 38,000 - -
FCC32-40(G),AR38-3 38,000 - -
FCC32-40(G),AR40 40,900 - -
FCC32-40(G),AR40-3 40,900 - -
FCC44(G),ARE44 44,100 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น FCC

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น FCC

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่
ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแบบดิจิตอล
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FCC12 12,500 - -
FCC18 18,700 - -
FCC25 25,900 - -
FCC32 32,000 - -
FCC36 36,000 - -
FCC38 38,000 - -
FCC38-3 38,000 - -
FCC40 40,900 - -
FCC40-3 40,900 - -
FCC48 44,100 - -
FCC60 57,500 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น FCC5

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น FCC5

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่
ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแบบดิจิตอล
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FCC5-13,AE-125-A 12,948 - -
FCC5-18,AE-185-A 19,772 - -
FCC5-18,AR-185-A 18,824 - -
FCC5-25,AR-255-EA 25,037 - -
FCC5-30-A,AR-305-E 30,535 - -
FCC5-36,AR-365-E 35,745 - -
FCC5-36,AR-365-3E 35,710 - -

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น FCCG5

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง รุ่น FCCG5

ติดตั้งแบบฝังฝ้า สวยหรูภูมิฐานมีระดับ
ระบบกระจายลม 4 ทิศทาง เย็นสบายทั่วถึง
Auto Swing บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
ดีไซต์ใหม่ล่าสุด สำหรับอาคารสมัยใหม่
ชุดรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายแบบดิจิตอล
ปั๊มน้ำคุณภาพดี ประสิทธิภาพแรงดันสูง

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FCCG5-12,AR-125-E 12,500 - -
FCCG5-18,AR-185-A 18,690 - -
FCCG5-25,AR-255-EA 24,487 - -
FCCG5-30,AR-305-E 28,129 - -

แอร์เคลื่อนที่ รุ่น PAS-13

แอร์เคลื่อนที่ รุ่น PAS-13

ระบบน้ำยา R410a
คอมเพรสเซอร์ชนิด โรตารี่ และประหยัดไฟ
ตั้งเวลา เปิด - ปิด
ท่อทองแดงภายในคุณภาพสูง
มีน้ำยาในตัวเครื่องเรียบร้อย
มีท่อระบายความร้อนด้านหลังเครื่อง และท่อดูดลมจากภายนอกมาช่วยระบายความร้อน

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
PAS-13 13,000 - -

ม่านอากาศ รุ่น MAS700-1500

ม่านอากาศ รุ่น MAS700-1500

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
MAS-700 - - -
MAS-800 - - -
MAS-900 - - -
MAS-1200 - - -
MAS-1500 - - -

แอร์ตู้คอนโทรล รุ่น M18-K80

แอร์ตู้คอนโทรล รุ่น M18-K80

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
M18 1,800 - -
M28 2,800 - -
K40 4,000 - -
K60 6,000 - -
K80 8,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น รุ่น IQSY80 - 250

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น รุ่น IQSY80 - 250

แบบตู้ตั้งพื้นขนาดใหญ่
ดีไซน์โค้งมน สมรรถะดีเยี่ยม
ควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์
Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ง่ายต่อากรบำรุงรักษา
ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่อง และรีโมทไร้สาย (Option)
แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข (LCD)

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
IQSY 80,QAB 80 78,000 - -
IQSY 100,QAB 100D 107,000 - -
IQSY 125,QAB 125D 123,000 - -
IQSY 150,QAB 150D 157,000 - -
IQSY 200,QAB 200D 213,000 - -
IQSY 250,QAB 250D 246,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น รุ่น IQSY48-60

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น รุ่น IQSY48-60

แบบตู้ตั้งพื้น
ดีไซน์โค้งมน สมรรถะดีเยี่ยม
ควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์
Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ง่ายต่อากรบำรุงรักษา
ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่อง และรีโมทไร้สาย (Option)
แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข (LCD)

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
IQSY48,OR 48 48,000 - -
IQSY60,OR 60 60,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น รุ่น QS18 - 40

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น รุ่น QS18 - 40

แบบตู้ตั้งพื้น
ดีไซน์โค้งมน สมรรถะดีเยี่ยม
ควบคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์
Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ง่ายต่อากรบำรุงรักษา
ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่อง และรีโมทไร้สาย (Option)
แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข (LCD)

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
IQS-18,OR 18 18,700 - -
IQS-25,OR 25 25,900 - -
IQS-30,OR 30 30,000 - -
IQS-36,OR 36 36,200 - -
IQS-36,OR 36-3 36,200 - -
IQS-40,OR 40 40,900 - -
IQS-40,OR 40-3 40,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น รุ่น QSY48-250

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น รุ่น QSY48-250

แบบตู้ติดตั้ง ดีไซต์โค้งมน
สมรรถนะการทำงานดีเยี่ยมควมคุมด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์
Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
เลือกปรับความเร็วได้ 3 ระดับและอัตโนมัติ
ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย
แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ง่ายต่อการบำรุงรักษา
แสดงอุณหภูมิที่กำหนดเป็นตัวเลข (LCD)

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
QSY48 44,100 - -
QSY60A 60,900 - -
QSY80 80,400 - -
QSY100 92,000 - -
QSY125 123,000 - -
QSY150 157,000 - -
QSY180 184,000 - -
QSY200 214,000 - -
QSY250 246,000 - -

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น IHD

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น IHD

แบบฝังในฝ้าเพดาน

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
IHD-400,OR 12 12,500 - -
IHD-1350, OR 40 40,900 - -
IHD-1200, OR 36-3 36,200 - -
IHD-1200, OR 36 36,200 - -
IHD-1100, OR 33-3 33,100 - -
IHD-1100, OR 33 33,100 - -
IHD-1000, OR 30 30,000 - -
IHD-800, OR 25 25,900 - -
IHD-600,OR 18 18,700 - -
IHD-1350, OR 40-3 40,900 - -
IHD 1500,OR 45 45,000 - -
IHD 1600,OR 48 48,000 - -
IHD 2000,OR 56 57,000 - -
IHD 2000,OR 60 60,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น OE-OR-IHD5

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น OE-OR-IHD5

แบบติดฝังในฝ้าเพดาน
ประหยัดไฟเบอร์ 5

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
IHD5-401,OE-125 13,500 - -
IHD5-602,OE-185-A 18,500 - -
IHD5-802,OE-255-A 26,000 - -
IHD5-1001,OE-305-B 31,000 - -
IHD5-1001,OE-305-A 31,000 - -
IHD5-1201,OE-365-A 36,000 - -
IHD5-1201,OE-365-3A 37,000 - -
IHD5-1351,OE-405-A 40,900 - -
IHD5-1351,OE-405-3B 40,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น FHD1600-2000

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น FHD1600-2000

ติดตั้งแบบฝังในเพดาน

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FHD1600 44,100 - -
FHD2000 57,500 - -

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น FHD400-1350A

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น FHD400-1350A

ติดตั้งแบบฝังในฝ้าเพดาน

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FHD400,AR12 12,500 - -
FHD600,AR16 16,500 - -
FHD600,AR18 18,700 - -
FHD600,AR20 20,200 - -
FHD800,AR25 25,900 - -
FHD800,AR25-3 25,900 - -
FHD1000,AR30 30,000 - -
FHD1100,AR32 32,000 - -
FHD1100,AR32-3 32,000 - -
FHD1200A,AR36A 36,000 - -
FHD1200A,AR36-3A 36,000 - -
FHD1350A,AR40A 40,900 - -
FHD1350A,AR40-3A 40,900 - -

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น FHD5

เครื่องปรับอากาศแบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า รุ่น FHD5

ติดตั้งแบบฝังในฝ้าเพดาน
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FHD5-400,AR125E 13,085 - -
FHD5-1350,AR385-3E 38,778 - -
FHD5-1350,AR405E 40,944 - -
FHD5-801,AE265 28,095 - -
FHD5-800,AR245 26,200 - -
FHD5-1350,AR405A 40,944 - -
FHD5-1350,AR385-3 40,944 - -
FHD5-1350,AR385 40,944 - -
FHD5-1350,AR355 40,653 - -
FHD5-13011,AR355-3A 37,106 - -
FHD5-1301,AR355A 373,776 - -
FHD5-1250RD,AR315-3 33,646 - -
FHD5-1250RD,AR315D 34,232 - -
FHD5-1100,AR305C 31,196 - -
FHD5-1350,AR385E 38,275 - -
FHD5-1301,AR365-3E 37,330 - -
FHD5-602,AE185A 19,783 - -
FHD5-501,AE185A 18,133 - -
FHD5-400,AE125 13,177 - -
FHD-400,AE125A 12,816 - -
FHD5-400,AD135 12,340 - -
FHD5-1350,AR405-3E 40,944 - -
FHD5-602,AR185E 19,013 - -
FHD5-804,AR255E 25,405 - -
FHD5-1101,AR305E 29,796 - -
FHD5-1100,AR305E 30,781 - -
FHD5-1250RD,AR335E 34,862 - -
FHD5-1250RD,AR335-3E 34,035 - -
FHD5-1301,AR365E 37,533 - -
FHD5-1350,AR405-3A 40,944 - -
© New Kee Engineering Thailand. All Rights Reserved. | Powered by Phuket Solution