Hotline: 086-470-2575, 086-470-2576

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR1600-2000

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนเพดาน รุ่น FCR1600-2000

ติดตั้งแบบพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
ระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและถอดล้างทำความสะอาดได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
AR36 36,000 - -
ARE44 44,100 - -
AR44 44,100 - -
ARE48 48,600 - -
AR48 48,600 - -
ARE56 57,500 - -
AR56 57,500 - -
ARE60 60,900 - -
AR60 60,900 - -
AR80 80,400 - -
AR90 92,000 - -
© New Kee Engineering Thailand. All Rights Reserved. | Powered by Phuket Solution